Pappa Oskar Harald Jönsson född 23 maj 1907 i Norrköping och död 31 augusti 1984 i Stockholm

Mamma Fanny Maria Jönsson (f. Lundberg) född 30 mars 1905 i Härnösand och död 12 april 1983 i Stockholm


1935 20 mars gifte de sig i Oscars kyrka i Stockholm, då var Pappa Harald 28 år och Mamma Fanny 30 år.

1935 25 september föddes Åke Sigvard i Stockholm

1942 27 oktober föddes Ingrid Maria Kristina i Stockholm

1947 26 november föddes Bengt Harald i Stockholm


http://familjebilder.ingridcekirge.se/#!home

http://fannymaria.ingridcekirge.se/#home

http://ingridcekirge.se/index.html